Ansöka om assistans

Du vänder dig till kommunen om ditt behov av hjälp avseende de grundläggande behoven understiger 20 timmar i veckan och till Försäkringskassan om behovet överstiger 20 timmar i veckan. Det avgörande är hjälpbehovet när det gäller det som brukar kallas grundläggande behov, som att klä av och på sig, matning, att kommunicera med andra, att sköta sin personliga hygien eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning. Eftersom det kan vara svårt att veta hur kommunen och Försäkringskassan beräknar behoven brukar vi rekommendera att man skickar en ansökan till båda.

Skriftlig ansökan

Ansökan om personlig assistans ska göras skriftligen. Försäkringskassan har färdiga blanketter du kan använda. Vi hjälper dig gärna med kontakterna med Försäkringskassan eller kommunen. Då behöver du inte själv fylla i några blanketter utan vi tar hand om det åt dig.

När du gör din ansökan behöver du styrka ditt behov genom:
 
Ett läkarintyg
En ADL-bedömning. Den gör en arbetsterapeut, oftast på Habiliteringen.
Övriga intyg som styrker dina behov.
 
Vi har mallar, bland annat för läkarutlåtande, som du kan använda. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vad händer sen?

När du skickat din ansökan så kommer en handläggare i din kommun och Försäkringskassan att besöka dig för att få en bild av din vardag och dina behov. Från ansökan och beslut har Försäkringskassan en intern policy om att det ska ta max 120 dagar men det är inte ovanligt att det tar längre tid.
I Försäkringskassans vägledning till assistansersättning kan du läsa mer om hur processen ser ut.

Om du får avslag

Får du ett avslag, eller beviljas färre timmar än du sökt, har du rätt att överklaga. I första steget vänder du dig då till Förvaltningsrätten. Får du avslag där kan du ansöka om prövningstillstånd i Kammarrätten. Sista steget är Högsta förvaltningsdomstolen. Det finns ingen garanti att fallet tas upp i de olika instanserna och att få en dom överprövad i Högsta förvaltningsdomstolen är mycket svårt.
Våra jurister kan hjälpa dig att överklaga om ditt beslut är felaktigt och vi ser att det finns anledning att agera. Vi har lång erfarenhet av juridiska frågor inom personlig assistans och av att driva mål i de olika instanserna.

Vill du veta mer?

Följ oss på Facebook

 
Kontakta oss
ASSISTANS
OM OSS
KONTAKT

© 2018 Allas Assistans AB  ·  Alla rättigheter reserverade  ·  Huvudkontor: von Utfallsgatan 1, 415 05 Göteborg  ·  Organisationsnummer: 556777-5928  ·  Läs mer om vår Datapolicy

En del av

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Google+

Ett av Sveriges ledande omsorgsbolag

Allas Assistans AB, org.nr. 556777-5928 är ett omsorgsbolag med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg