Personlig assistans med Oss

Allas assistans finns för att underlätta vardagen för dig som är i behov av personlig assistans, och vi erbjuder en helhetslösning där vi tar hand om allt, från att ansöka om personlig assistans till att rekrytera och betala ut löner till de personer som arbetar hos dig. Med oss som samordnare behöver du inte oroa dig för att din assistans inte ska fungera. Tillsammans med dig utformar vi din assistans så att din vardag blir så enkel som möjligt.

Vem kan få personlig assistans?

Vem som har rätt till personlig assistans regleras av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som brukar förkortas LSS. För att bli beviljad personlig assistans måste du vara under 65 år och ha något av nedanstående:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

  • betydande eller bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

  • ​andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vill du veta mer?

Få vårt nyhetsbrev på mailen

 
Kontakta oss
ASSISTANS
OM OSS
KONTAKT

© 2018 Allas Assistans AB  ·  Alla rättigheter reserverade  ·  Huvudkontor: von Utfallsgatan 1, 415 05 Göteborg  ·  Organisationsnummer: 556777-5928  ·  Läs mer om vår Datapolicy

En del av

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Google+

Ett av Sveriges ledande omsorgsbolag

Allas Assistans AB, org.nr. 556777-5928 är ett omsorgsbolag med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg